Encoder

Danh mục: Khóa thẻ từ khách sạn HUNE

Mã sản phẩm: encoder

Giá sản phẩm: 0đ

Hotline: 0904 050036

- Chức năng: Đọc và mã hoá thẻ cảm ứng

- Phát hành và mã hoá thẻ

- Sữa đổi lại các chế độ cho thẻ

- Cài đặt thời gian sử dụng cho thẻ

- Phân quyền vào ra cho thẻ

- Xoá bỏ thẻ...

- Kết nối: Kết nối máy tính qua cổng COM

- Độ an toàn cao: Chống các thiết bị dò mã

 

- Giao diện sóng vô tuyến của thẻ cảm ứng tuân thủ chuẩn ISO/IEC 14443 Loại A

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt